Stichting Sociaal Cultureel Werk Burgum - Glinstra State

GS licht in sociaal domein

Glinstra State: lichtpunt in het Sociaal Domein

Veel Nederlanders voelen zich juist nu, in de spreekwoordelijke donkere dagen voor Kerst eenzaam en alleen. Het gevoel van eenzaam en op jezelf aangewezen zijn, hebben we dit jaar extra gemerkt. Corona deed haar intrede.

Eenzaamheid behoort tot één van de ernstigste sociale problemen. Een sociaal netwerk is in emotioneel en zeker ook in praktisch opzicht, van levensbelang. Mensen hebben elkaar nodig. Daarbij past niet de mentaliteit van ‘ieder voor zich en God voor ons allen’. Wel past hierbij een maatschappij die als motto heeft: met zijn allen ben je niet alleen, ook in het nieuwe jaar.

De corona pandemie zorgde ervoor dat Glinstra State opnieuw ‘op slot’ moest gaan en vele activiteiten niet meer door konden/kunnen gaan. Stichting Sociaal Cultureel werk Burgum volgde en volgt hierin nog steeds de richtlijnen vanuit het RIVM. Wat voorop bleef staan en nog steeds staat is natuurlijk de gezondheid van onze bezoekers.

Vanuit financieel perspectief was dit jaar voor Stichting Sociaal Cultureel Werk Burgum een uitdagend jaar. Het is duidelijk geworden dat er bezuinigd moet worden binnen het Sociaal Domein. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor het Sociaal Domein, dus ook voor Stichting Sociaal Werk Burgum.    

Maar toch willen we door alle ellende heen het lichtpunt van het Sociaal Domein blijven en zijn!

Het altijd traditionele kerstdiner, welke voor een ieder toegankelijk was, kan natuurlijk in deze vorm gelet op de huidige RIVM richtlijnen nu niet doorgaan.

Om toch enige verbintenis dit jaar hiermee te hebben is Glinstra State in ‘het licht’ gezet. Kom allemaal kijken! 

Dat Stichting Sociaal Werk Burgum ook in de komende jaren een lichtpunt in het Sociaal Domein mag blijven!

Bestuur en medewerkers van Glinstra State.


**** Door Kliniek KOMT goed! (www.kliniekkomtgoed.nl) en Wurkmakker (https://wurkmakker.nl) is het mogelijk gemaakt Glinstra State in  ‘het licht’  te zetten.

Machteld van der Steen sponsering            Wurkmakkerlogo

Postadres

Schoolstraat 83
9251 EB  Burgum

Bezoekadres

Freerk Bosgraafstraat 18
9251 CT  Burgum

Tel.: 0511 46 90 60

Copyright © - St. SCW Burgum "Glinstra State" - Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer - Privacyverklaring - Credits
Webdesign + hosting
Eos Multimedia - Burgum