biljarten

Biljarten
De biljartclub in Glinstra State is een club van 55-plussers waarvan het jongste lid ongeveer 60 jaar is en het oudste lid ruim in de 90. Er zijn twee onderlinge competities in de spelsoorten libre en driebanden. Daarnaast zijn er competities tegen andere 55-plus clubs van buiten de gemeente. Gelukkig kan het biljarten op ieder niveau worden beoefend. De interne libre competitie waar alle leden aan mee doen bestaat uit 3 niveaugroepen, zodat ieder tegen leden met eenzelfde niveau speelt. De biljartclub heeft ruimte voor een maximum aantal leden van 65. Mocht u belangstelling hebben neemt u dan contact op met ondergetekende. 

Voor nieuwe leden hebben we een passende begeleiding. We heten u van harte welkom. C. Versteeg, secretaris (tel 0511-462403) 
biljart

Postadres

Schoolstraat 83
9251 EB  Burgum

Bezoekadres

Freerk Bosgraafstraat 18
9251 CT  Burgum

Tel.: 0511 46 90 60

Copyright © 2019 - St. SCW Burgum "Glinstra State" - Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer - Privacyverklaring - Credits
Webdesign + hosting
Eos Multimedia - Burgum