Vrijwilligers

overons doelstellingHet beeld van Glinstra State wordt vooral gevormd op basis van de activiteiten die er plaatsvinden. Activiteiten die voor een groot deel mogelijk worden door de inzet en het enthousiasme van vele vrijwilligers. Door de nieuwe locatie ervaren we dat er meer mensen zich aanmelden voor vrijwilligerswerk. Ook m.n. oudere vrijwilligers, die eerder aangegeven hadden dat ze zouden stoppen omdat ze na de verhuizing van het Dienstencentrum naar Werf8 niet nog een keer wilden verhuizen hebben eerst een paar keer meegedraaid in Glinstra State en zij zijn alsnog gebleven en draaien nu met veel plezier mee. Zij waarderen het gebouw en de sfeer en de mogelijkheid om naast hun vrijwilligerswerk ook met anderen in contact te komen en te blijven!

Alle mogelijke taken werden en worden door vrijwilligers opgepakt: van af en toe een klusje tot elke dag aanwezig zijn met grote inzet en verantwoordelijkheid. Ook het bestuur, en dat wordt vaak vergeten, bestaat uit vrijwilligers die hun tijd en energie in veel gevallen onzichtbaar in dienst stellen van de stichting, zodat de voorwaarden waaronder het werk kan plaatsvinden gemaakt worden.

Bij het jongerenwerk pakken jongeren, met vallen en opstaan, het vrijwilligerswerk op en bij het werk met mensen met een verstandelijke beperking is bij het lunchcafé en het eetcafé het aantal vrijwilligers toegenomen. Deze vrijwilligers voelen zich aangesproken door de soort activiteiten die er worden ontwikkeld en zijn van daar uit ook in te schakelen voor andere activiteiten.

Het verloop onder stagiaires is een vast gegeven. Al jaren proberen we in plaats van stagiaires vaste vrijwilligers voor bijv. de kinderclubs te vinden, maar al even zo vele jaren lukt dit niet of nauwelijks. Toch zullen we, om een betere continuïteit binnen het kinderwerk te kunnen bereiken, hier naar blijven streven. Dat is ook de reden dat we nog steeds op zoek zijn naar (bestuur) vrijwilligers en stagiaires.

Postadres

Schoolstraat 83
9251 EB  Burgum

Bezoekadres

Freerk Bosgraafstraat 18
9251 CT  Burgum

Tel.: 0511 46 90 60

Copyright © - St. SCW Burgum "Glinstra State" - Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer - Privacyverklaring - Credits
Webdesign + hosting
Eos Multimedia - Burgum