Nieuws

Corona richtlijn Glinstra State

Aan alle gebruikers, vrijwilligers en docenten binnen Glinstra State. 

Vanaf 13 maart is Glinstra State vanwege de coronacrisis bijna volledig gesloten geweest voor alle activiteiten. 

We zijn ondertussen gelukkig weer een tijd verder en geleidelijk kunnen er weer een aantal activiteiten opgestart worden. Daarnaast ziet het er naar uit dat na de zomervakantie (per 1 september) ook veel activiteiten weer plaats kunnen vinden. We hebben daarom bekeken hoe dit, binnen de regels van het RIVM, ingepland kan worden in de diverse ruimtes. Bij de meeste activiteiten gaat dat lukken, met een aantal gaan wij nog in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. 

Vanaf het begin van de coronacrisis zijn er een aantal regels afgesproken: 

 •  Was je handen regelmatig
 •  Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog 
 •  Ben je ziek of verkouden dan thuis blijven
 •  Gebruik papieren zakdoekjes, eenmalig
 •  Schud geen handen
 •  Houd 1,5 meter afstand. Spreek elkaar daar a.u.b. ook op aan 

Het bestuur heeft besloten om per heden alvast een aantal extra maatregelen in te voeren. Dit om de veiligheid voor iedereen in het gebouw te kunnen (blijven) waarborgen en iedereen alvast voor te bereiden op eventuele ontwikkelingen vanaf 1 september a.s.. De volgende extra maatregelen zijn: 

 •  Extra flacons voor de handhygiëne op diverse strategische punten in het gebouw 
 •  Extra schoonmaakrondes
 •  Korte looproutes 
 •  Vaste tijden per activiteit, waar nodig zelfs per persoon
 •  Voor alle ruimtes binnen het gebouw wordt een maximaal aantal personen gehanteerd

Al deze regels betekenen voor onze activiteiten dat: 

 • Alle vaste jeugd, jongeren, senioren en volwassenenactiviteiten niet eerder starten dan 1 september 
 • Het vaste gebruikersoverleg wordt verplaatst naar volgend jaar

We zijn blij dat we voor de meeste activiteiten weer plaats kunnen bieden! We denken daarbij heel ruim, creatief en in oplossingen (andere zalen, gebruik van meerdere ruimten, etc.). Voor de activiteiten die nog niet aan de slag kunnen binnen Glinstra State spannen we ons de komende tijd extra in. 

Wat bovenstaande concreet voor iedere activiteit gaat betekenen, wordt spoedig door Jippe met iedereen afgestemd. Mocht je n.a.v. bovenstaande nu al vragen hebben of als je zelf ideeën hebt hoe om te gaan met de inrichting van je activiteit, schroom dan niet om contact met Jippe of ons op te nemen! 

We hopen iedereen spoedig weer te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Stichting Sociaal Cultureel Werk Burgum 

Postadres

Schoolstraat 83
9251 EB  Burgum

Bezoekadres

Freerk Bosgraafstraat 18
9251 CT  Burgum

Tel.: 0511 46 90 60

Copyright © - St. SCW Burgum "Glinstra State" - Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer - Privacyverklaring - Credits
Webdesign + hosting
Eos Multimedia - Burgum