Over Glinstra State

Sinds kort ben ik voorzitter van Stichting Sociaal Cultureel Werk Burgum. Als bestuur vinden wij het belangrijk dat er een plaats is in Burgum waar iedereen zich kan ontwikkelen en ontspannen, een ontmoetingsplek voor jong en oud. Dat kan in Glinstra State!

Tijdens het opzetten van een jaarwerkplan kom je dan weer tot het besef hoeveel activiteiten Stichting Sociaal Cultureel Werk Burgum faciliteert. Een ruim aanbod, van koersbal tot legofestijn en van computercursussen tot het Eetcafé.
De nieuwe locatie maakt het mogelijk om op vele manieren de verbinding te maken tussen jong en oud, verschillende stichtingen en activiteiten. Daarnaast is er nu ruimte voor nieuwe activiteiten.

Bestuurlijk gaan we als stichting verder in de doorontwikkeling van de organisatie. Bedrijfsmatig, financieel en juridisch herijken we en stellen we bij waar nodig. Dat laten we nu al zien met het nieuwe logo. Ook zoeken we verbinding met andere instanties om van elkaar te leren, samen te werken en elkaar te versterken.
 
Wij willen iedereen die meegeholpen heeft met de verhuizing en verbouwing hartelijk bedanken. De activiteiten maken dit gebouw helemaal af!

Namens het bestuur,

Tineke Helmers
Voorzitter Stichting Sociaal Cultureel Werk Burgum

Postadres

Schoolstraat 83
9251 EB  Burgum

Bezoekadres

Freerk Bosgraafstraat 18
9251 CT  Burgum

Tel.: 0511 46 90 60

Copyright © 2019 - St. SCW Burgum "Glinstra State" - Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer - Privacyverklaring - Credits
Webdesign + hosting
Eos Multimedia - Burgum