Skip to main content

Vrijwilligerswerk

overons doelstellingHet beeld van Glinstra State wordt vooral gevormd op basis van de activiteiten die er plaatsvinden. Activiteiten die voor een groot deel mogelijk worden door de inzet en het enthousiasme van vele vrijwilligers. Zij waarderen het gebouw en de sfeer en de mogelijkheid om naast hun vrijwilligerswerk ook met anderen in contact te komen en te blijven!

Alle mogelijke taken werden en worden door vrijwilligers opgepakt: van af en toe een klusje tot elke dag aanwezig zijn met grote inzet en verantwoordelijkheid. Ook het bestuur, en dat wordt vaak vergeten, bestaat uit vrijwilligers die hun tijd en energie in veel gevallen onzichtbaar in dienst stellen van de stichting zodat de voorwaarden waaronder het werk kan plaatsvinden gemaakt worden.

Daarnaast helpen onze vrijwilligers in de ondersteuning bij het werk met mensen met een verstandelijke beperking bij het lunchcafé. Deze vrijwilligers voelen zich aangesproken door de soort activiteiten die er worden ontwikkeld en zijn van daar uit ook in te schakelen voor andere activiteiten.

Stagiaires helpen ons in de activiteiten bij bijvoorbeeld de kinderclubs. Ze worden ondersteund en begeleid door onze sociaal cultureel werker. 
Voor ons als stichting een waardevolle aanvulling en voor de stagiairs een prima leerhuis.