Skip to main content

Organisatie

overons organisatieSt. SCW Burgum is een autonome vrijwilligersorganisatie die ondersteund wordt door beroepskrachten. Deze ondersteuning wordt door het bestuur als noodzakelijk gezien voor de continuïteit, dagelijkse leiding, begeleiding, beheer en contacten.

Alle activiteiten worden gepland en georganiseerd door werkgroepen. Binnen de stichting zijn vele mensen actief. In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de vrijwilligers. Daarnaast de vaste medewerkers en de aangetrokken vakdocenten.