Skip to main content

Visie en missie

overons doelstellingIn de loop der jaren is de st. SCW Burgum geworden tot wat het nu is: een organisatie waarbij mensen van alle leeftijden, gezindten en afkomst welkom zijn.

De algemene doelstelling van onze stichting is: het bevorderen van een leefbare samenleving en de bewustwording en activering van de bewoners tot onderlinge samenleving door middel van het stimuleren, het aanbieden en het begeleiden van sociaal culturele activiteiten.

Er zijn natuurlijk altijd verschuivingen wat betreft activiteiten en daardoor ook van mensen of groeperingen die wel of juist niet worden bereikt. Om op dit laatste meer zicht te krijgen blijft een actieve opstelling binnen het werkgebied noodzakelijk. Dan alleen is het mogelijk om alert op wensen en behoeftes vanuit de groepen, die wij als doelgroepen beschouwen, in te spelen.