Skip to main content

Historie

glinstrasate pand sepiaDe Stichting voor Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Jongeren is in de jaren ‘70 opgericht met als insteek het van de straat houden van de jeugd. Dit gebeurde in eerste instantie op de zolder van het oude schoolmeestershuis op Schoolstraat 101. Deze ruimte werd al snel te klein en met medewerking van de gemeente werd een “nieuwe” locatie in gebruik genomen aan de Markt. Hier werden al snel, naast de activiteiten voor de jeugd en de jongeren, ook cursussen voor volwassenen georganiseerd. In de loop van de jaren werd het gebouw aan de markt, een houten noodgebouw, te oud en te klein voor de georganiseerde activiteiten. Daarom werd een nieuwe accommodatie gezocht en is er onderdak gevonden in een grote boerderij aan de Schoolstraat 102 “het voormalige Kiehool”. Sinds 2015 waren er weer nieuwe ontwikkelingen. Het seniorenwerk werd overgenomen van Kearn Welzijn en hiermee werd ook de huisvesting weer een hot item. In eerste instantie zou er voor het seniorenwerk, dat gehuisvest was in een gebouw aan de Opp. van Veenweg “Werf8“, een nieuwe “skoarre” gebouwd worden naast Kiehool. Hiervoor was alles geregeld, maar op het laatste moment werd er gekozen om niet te gaan bouwen maar om te verhuizen naar Glinstra State. Deze verhuizing naar en de verbouwing van Glinstra State heeft er in geresulteerd dat per maart 2018 alle activiteiten onder het dak van Glinstra State plaatsvinden.
 
De discussie, of we nu een jongerencentrum, een buurthuis, een zalencentrum of een multifunctioneel centrum zijn is hiermee achter de rug. Voortaan heten we Stichting Sociaal Cultureel Werk Burgum en zijn we gehuisvest in Sociaal Cultureel Werk ‘Glinstra State’. Onder deze vlag organiseren we vele activiteiten voor en vooral mét kinderen, tieners, jongeren, volwassenen, vluchtelingen, mensen met een verstandelijke beperking en senioren. Daarnaast faciliteren we vele mensen en organisaties uit Burgum en directe omgeving.